Monday, May 24, 2010

Monday, May 17, 2010

Pengurusan lawan kepimpinan


Berbeza ke?

Sesetengah orang tertukar dalam menggunakan istilah pengurusan dan kepimpinan,tanpa mengambilkira perbezaan antara 2 jawatan; ketua dan pengurus.

Apabila pengurus menjalanan tugas ketua,tidak semesinya beliau adalah ketua sebenarnya. Sesetengah ketua pula tidak terlibat langsung dalam urusan pengurusan tetapi terlibat dalam urusan mencetus dan menyelia motivasi dan matlamat kumpulan.
Perbezaan mugkin kecil tidak terlihat,jika kita berhenti sejenak untuk melihat apa yang hendak diurus dan diketuai,kita akan boleh buat yang terbaik untuk kedua dua hal ini.

Mengurus:
Webster’s mendefinesikan pengurusan sebagai ”tindakan mengawal,mengarah dan memantau.” Secara realistik, pengurusan adalah berkenaan dengan mengawal dan mengatur sumber.
Modal insan iaitu orang,ialah bidang sebenar pemimpin.Ketua bagus dalam menguruskan manusia di bawah naungannya. Pengurus akan pastikan semua sumber termasuk modal insan ini menyelesaikan tugas masing masing. Dalam pengurusan dan kepimpinan,pengurus lebih kepada memastikan semua kerja siap berbanding melihat seluruh kumpulan sebagai satu.
Menjadi ketua.
Itu pasti, tidak pelik seorang pengurus menjadi ketua.Perbezaan antara ketua dan pengurus tidak ketara, cuma perlu berhati hati untuk memenuhi tuntutan sebagai ketua.Pengurus boleh menjadi ketua yang berkesan dengan mengambil orientasi-manusia dalam radar:
  • Semangat  juang: Sedar berkenaan semangat juan ahli kumpulan. Bekerja dalam semangat juang yang baik akan menggerakkan anda untuk menjadi ketua.
  • Penguasaan :melabur dalam kelengkapan untuk kumpulan anda menjalanka tugas bukan sekadar baik dalam pengurusan projek; ia menunjukkan hormat dan timbangrasa dalam kumpulan.
  • Menjadual: Sebagai pengurus,anda bertanggungjawab ke atas masa, tetapi kesedaran bagaimana kesan ke atas unsur manusia adalah ciri seorang ketua. Pengurus mudah melihat tanda aras dan tarikh akhir; ketua pula risaukan bagaimana saat akhir memberi kesan kepada ahli kumpulan.
  • Pembentukan kumpulan: Bekerja dalam kumpulan dengan orang yang tidak hanya bekerja berkesan dalam tugas sendiri,tetapi bersama-sama. Dengan fokus kepada kekuatan setiap orang, dan mengurangkan kelemahan mereka,seorang ketua akan dapat buat lebih kepada kumpulannya.
  • Kemampuan: Kepada kumpulan yang berkesan, setiap ahli perlu merasa jika mereka ada sesuatu yang memenuhi minat mereka.Dengan menyediakan sesuatu yang sesuai antara keperluan kumpulan dengan kemahiran individu, semua ahli akan menaikkan keupayaan mereka. Tambahan,menunjukkan mereka bagaimana kemahiran mereka terlibat dalam kejayaan kumpulan boleh menaikkan rasa bangga dan dihargai.
Bagaimana mahu berubah dari seorang ketua kepada pemimpin?
Kadang kadang kita diberi tanggungjawab kepimpinan dan kita tidak pernah benar benar menerimanya.itu normal,kerana kerap kita berjaga jaga dengan apa yang kita perlu buat dan terus berusaha untuk baikinya,menjadi ketua tidaklah begitu susah. Ingat perbezaan antara ketua dan pengurus, dan lihat kaedah kaedah berikut:
  • Taksir peranan anda: Jika anda sedar dan tahu aa yang anda mahu dan cuba capai, lebih kita usahakan untuk mendekati sasaran itu.
  • Pertimbangkan suasana: Dalan masa yang sama,ini membantu anda berjaga jaga dengan sekitaran yang melibatkan anda dan kerja.
  • Nilai kelebihan dan kekurangan anda: jujurlah dengan diri sendiri dalam menyenaraikan kekurangan dan kelebihan diri.Seimbangkan baik buruk diri kita dalam melasanaan tugasan.
  • Bina pelan jangka panjang: Sasaran jangka pendek yang berterusan dapat menyenangkan proses kejayaan. Tetapi tahu matlamat jangka panjang dalam semua matlamat jangka pendek itu akan dapat memberi laluan dan gambaran sebenar apa yang benar benar anda inginkan. Tanpa pelan lengkap,kita akan jadi kelam kabut dan ‘tersesat’.
  • Guna pelan ada untuk bertindak: Kita memutuskan sesuatu atas kebiasaan,gerak hati dan praktis. Kaedah ini berjaya jika kita kaitkan dengan cara kita selesaikan masalah sekarang.dengan kesedaran apa yang kita mahu jadi, dan apa kelebihan dan kekuranan kita,kita boleh pilih apa tindakan yan patut dibuat.Kuncinya adalah lihat keseluruhan apabila kita dilanda masalah.
Saturday, May 15, 2010

Differences Between What Leaders and Managers Do

-->
Managers
Leaders
Working in the system
React
Control risks
Enforce organizational rules
Seek and then follow direction
Control people by pushing them in the right direction
Coordinate effort
Provide instructions
Restricting
controlling
playing safe
molding
forcing
regimenting
stifling
rigid
autocratic
consistent
Doing things right


Working on the system
Create opportunities
Provide a vision to believe in and strategic alignment
Motivate people by satisfying basic human needs
Inspire achievement and energize people
Coach followers, create self-leaders, and empower them
enabling
freeing
risking
releasing
enhancing
challenging
participating
flexible
democratic
predictable
Doing right things

Tuesday, May 4, 2010

Kualiti pemimpin

-->
Kualiti pemimpin
Ketua menjadi satu jawatan yang penting dalam satu-satu organisasi. Kepimpinan berbeza dengan tambahan sedikit dari satu-satu jawatan i.e boleh jadi sedikit berbeza dengan pengurus dan beza antara satu pertubuhan dengan satu pertubuhan lain. Namun, asasnya masih sama.

1. Kemahiran konunikasi yang baik
Komunikasi adalah kunci menjadi ketua yang baik.

2. Kejujuran
Ketua yang baik mesti jujur dengan anak buah dan rakan rakan sejawat.Satu lagi ciri perlu ada ialah integriti. Sekali seorang ketua berkompromi dengan integriti dan kejujuran,hilang nilai kepimpinannya.

3. Berwawasan
Kualiti pemimpin berbeza dalam kedudukan yang berbeza. Ketuaperlu meneroka idea untuk mengukuhkan organisasi sekarang dan membawanya ke satu tahap yang lebih baik.

4. Tindakan lebih berkesan berbanding ucapan
Ketua perlu tahu keperluan kumpulan walau tidak diberitahu secara langsung. Bagi anak buah pula, mereka lebih ingat dan melihat apa yang seorang ketua buat berbanding apa yang ketua mereka ucap.

5. Keupayaan memberi semangat kepada orang keliling
Ketua yang baik akan memberi semangat kepada pengikutnya untuk menjalankan kerja dengan baik dan mengekalkan suasana yang sihat.Beliau perlu meletakkan keselamatan anak buahnya.

6. Konsisten
Keberkesanan kepimpinan adalah mustahil tanpa ketua yang konsisten.Setiap ketua mempunyai cara yang sesuai untuk mereka. Jangan bertukar terlalu kerap.

7. Keupayaan menerima saran dan kritik
Dengan kadar kejayaan yang meningkat, kritikan dan saranan bertambah. Terima dengan hati yang tenang dan terbuka.Dengan cara ini seorang ketua dapat membaiki kelemahan diri dan organisasi.

Monday, May 3, 2010

Gaya kepimpinan

Gaya kepemimpinan merujuk kepada tingkahlaku ketua/pemimpin tersebut. Ini terhasil daripada falsafah, keperibadian dan pengalaman pemimpin tersebut.

3 gaya kepimpinan utama adalah seperti berikut:
a) Autokratik
b) Keterlibatan
c) Laissez-Faire

Pemimpin autokratik
Di bawah ketua autokratik, semua keputusan dibuat oleh ketua. Ketua jenis ini tidak akan mengambil cadangan anak buahnya. Pengurusan autokratik menjadi berjaya kerana menjadi pendorong semangat kepada pengurus. Jenis ini membenarkan keputusan dibuat dengan cepat,kerana seorang sahaja membuat keputusan.
Pemimpin ini selalunya dipanggil kuku besi.

Pemimpin Keterlibatan
Kepimpinan jenis ini sukakan keputusan dibuat bersama, dengan cara ketuan memberi cara dan kaedah pemutusan kepada anak buahnya.
Keputusan ketua gaya ini tidak seeri autokratik kerana ketua ini berunding dengan ahli kumpulannya dan menyertai mereka.
Ketua gaya ini juga dipanggil demokratif.

Pemimpin Laissez-Faire
Frasa Laissez-Faire dari bahasa Perancis ini bermakna “jom buat” , tetapi dalam teori kepimpinan ia didefiniskan sebagai “lepas tangan”.
Ketua lepas tangan tidak memimpin tetapi membiarkan ahli kumpulannya melaksanakan tugasan; ketua gaya ini memberi kebebasan maksima dengan syarat objektif organisasi tercapai.
Keadaan organisasi yang pelbagai memerlukan gaya kepimpinan yang berbeza. Dalam keadaan terdesak dengan masa yang suntuk maka gaya autokratik lebih berkesan;namun dalam keadaan ‘selamat’ dengan hampir semua ahli organisasi mempunyai pengalaman, gaya demokrasi dan laissez-faire lebih berkesan.

Ketua yang baik akan menggunakan ketiga tiga gaya,mengikut keadaan,pengikut dan pemimpin. Contohnya;
 Gaya autokratik apabila pekerja baru mempelajari kemahiran baru.
 Gaya demokratif apabila ahli tahu tugas masing masing.
 Gaya bebas apabila ahli lebih pakar mengenai tugas yang diperuntukkan.

Tekanan yang mempengaruhi gaya pimpinan termasuklah:
 Berapa banyak masa yang ada?
 Kaitan antara kepercayaan dan rasa hormat.
 Siapa yang mempunyao banyak maklumat-ketua atau pengikut, atau kedua-duanya?
 Latihan yang pemimpin dan pengilut terima untuk menjalankan tugas tersebut.
 Konflik dalaman.
 Tahap tekanan.
 Jenis tugasan-berstruktur atau tidak? Senang atau susah?
 Undang undang dan peraturan seperti pelan dan protokol.

Teori Kepimpinan


Kepimpinan dinyatakan sebagai ’proses pengaruh sosial di mana seseorang memperoleh bantuan dan sokongan dari orang lain dalam melaksanakan sesuatu tugasan’.  Alan Keith of Genentech menyatakan ‘kepimpinan adalah mencipta arah untuk orang menyumbang kepada sesuatu untuk melaksanakan akiviti’.

Kepimpinan menjadi aspek penting dalam satu organisasi. Menurut Ann Marie E McSwain, profesor Universiti Lincoln, ‘kepimpinan berkait dengan kapasiti; kapasiti pemimpin untuk mendengar dan memerhati, menggunakan kepakaran sebagai titik mula untuk menggerakkan semua tahap pembuat pilihan dan menyusun proses  membuat pilihan. Kepimpinan berkait dengan mengukuhkan, bertindak ke atas agenda, mengenal masalah dan mulakan perubahan yang menghasilkan penambahbaikan berbanding menguruskan perubahan.

Teori teori kepimpinan
Sebagai tindakbalas kepada kritik kepada cara pembawaan, pakar mula menyelidik kepimpinan sebagai satu set tingkah laku, nilai pemimpin berjaya,menentukan ciri ciri pemimpin dan mengenali pelbagai gaya kepimpinan. David McClelland contohnya menyatakan kepimpinan mengambil personaliti yang kuat dengan ego yang terbangun baik. Untuk memimpin,keyakinan yang tinggi amat berguna, dan mungkin penting.
Model Fiedler meletakkan keberkesanan yang dipanggil keadaan yang tidak terduga.Teori ini menjelaskan 2 jenis pemimpin: 1- yang cenderung menyelesaikan tugasan dengan berhubung baik dengan anak buah (relation-oriented) 2-yang menjalankan tugasan itu sendiri (task-oriented). Kedua dua jenis pemimpin ini boleh jadi berkesan bergantung kepada keadaan.

Teori laluan-sasaran yang dibangunkan oleh Robert House (1971) berdasarkan teori anggaran oleh Victor Vroom. Teori ini mengelaskan 4 tingkahlaku pemimpin
1.      berorientasi kejayaan
2.      mengarah
3.      menyertai
4.      menyokong ,
yang menyokong faktor karakter suasana dan persekitaran. Berbeza dengan teori Fiedler, model ini menyatakan tingkahlaku pemimpin boleh berubah, di mana pemimpn boleh mengambil mana mana gaya bergantung kepada keadaan.

Model pemimpin keadaan yang disarankan Hersey dan Blanchard pula mencadangkan 4 gaya pemimpin dan 4 fasa pembangunan-pengikut. Dalam model ini,tingkahlaku pemimpin berfungsi tidak hanya ‘membentuk’ pemimpin tetapi mempengaruhi pengikut.
Teori pemimpin berfungsi (Hackman & Walton,1986) berguna terutama sekali untuk menghasilkan tingkahlaku pemimpin yang khusus untuk menyumbang kepada keberkesanan organisasi. Teori ini menegaskan peminpin harus melasanakan tugas dengan baik bila mereka menyumbang kepada keberkesanan dan kesepaduan kumpulan. Tugas pemimpin ini termasuklah: 1- mengawal suasana 2-mengawal aktiviti anak buah 3- melatih anak buah 4-menaikkan semangat anak buah 5-aktif campurtangan dalam kerja kumpulan.
Ketua tanggapan (Burns,1978) ialah kuasa untuk menyelenggarakan tugas dan pujian atau denda kepada pencapaian ahli kumpulan. Kuasa diberikan kepada ketua untuk menilai dan melatih anak buah apabila produktiviti tidak seperti yang diharapkan. Ini memberi kelebihan kepada pengurus untuk menyelia kumpulan.
Pemimpin perubahan (Burns,1978) pula memotivasikan ahli kumpulan untuk menjadi berkesan dan cekap. Komunikasi menjadi asas untuk mencapai objektif. Pemimpin perubahan selalu  mencari idea yang mengerakkan organisasi untuk mencapai sasaran pertubuhan.