Wednesday, June 9, 2010

Estim diri

Rasa hormat induvidu bermula dengan menghormati diri sendiri. Hormat diri dikaitkan dengan rasa yakin dan estim diri yang tingi atau rendah.Orang yang mempunyai daya keyakinan dan estim diri yang tinggi mudah membawa diri dan berani membuat keputusan walaupun mereka sedar apa yang mereka lakukan itu belum tentu betul.

Estim diri adalah satu istilah yang menerangkan keyakinan diri seseorang. Estim diri meliputi kepercayaan dan emosi diri kita. Estim diri terlihat dari segi perwatakan kita seperti rasa malu,asertif,keyakinan dan waspada

Mengikut Maslow, tanpa pengisian estim diri,seseorang akan terdorong untuk mencarinya dan tidak dapat berkembang dan mendapat aktualisasi diri.
Teori moden untuk estim diri meneroka sebab manusia bersemangat untuk mengekalkan harga diri yang tinggi

Ciri ciri estim diri tinggi

v      Hormat dan hargai diri sendiri
v      Menerima diri seadanya,kelebihan dan kelemahan.
v      Berupaya menentukan kemahuan
v      Dapat menerima kenyataan,mungkin orang lain lebih berjaya.
v      Mampu bertindak kendali diri(kendiri) tanpa terlalu banyak bergantung kepada orang lain
v      Mampu menghadapi cabaran
v      Bertanggungjawab atas sebarang tugas yang diberikan
v      Mampu mengawal rasa
v      Mampu berkonsi dan mempengaruhi orang lain.


Ciri ciri orang yang mempunyai estim diri rendah
merendah rendahkan kebolehan diri
menganggap orang lain tidak menghargaiusahanya.
rasa tidak bertenaga
mudah dipengaruhi orang lain
luahan emosi terhad
cuba jauhkan diri dari suasana yang buatkan rasa bimbang dan cabaran
mudah kecewa dan bersifat defensive
menyalahkan orang lain atas kesilapan diri


Cara menaikkan estim diri

1.mesti yakin kita berkuasa
2.jangan biarkan orang lain mengawal atau menentukan hala tuju anda.
3.kenalpasti matlamat hidup dan keupayaan kita.
4.kukuhkan kelebihan diri
5.gandakan usaha baiki diri kita.
6.jalin hubungan dengan orang ramai.


Sumber: Abdullah Hassan dan Ainon Mohd,Daya pengaruh dan perubahan sikap,siri komunikasi Utusan
Dr Ismail Zain

No comments:

Post a Comment