Saturday, September 18, 2010

Yakin diri

Keyakinan bererti kepercayaan yang kuat terhadap sesuatu.Yakin diri, umum mengetahui ia sebagai rasa percaya diri yang kuat dalam menjalankan sesuatu. Rasa yakin diri perlu ada dalam diri setiap orang untuk menjayakan misinya sendiri. Induvidu yang tidak yakin diri akan berdepan masalah untuk menyuarakan rasa hatinya dan takut untuk bertindak. Rasa yaki diri penting untuk mencapai kejayaan, dan bagi pencari kerja, ia salah satu kriteria yang dapat membantu.Akan tetapi,terlalu yakin juga ada bahayanya. Induvidu yang terlampau yakin terhadap dirinya cenderung menjadi bongkak dan sombong, dan selalunya tidak membuat pertimbangan apabila membuat keputusan muktamad.
Tahap keyakinan seseorang dapat dilihat dari banyak cara seperti: tingkahlaku, bahasa tubuh,cara percakapan dan topik yang dipertuturkan.
Yakin diri tinggi
Yakin diri rendah
Bertindak atas apa yang difikirkan betul,walaupun ada yang mengkritik.
Mengatur tingkah laku mengikut apa yang orang lain fikirkan
Sanggup mengambil risiko dan pergi lebih jauh untuk mencapai tahap yang lebih bagus.
Berada di tahap selesa, takut gagal dan tak mahu mengambil risiko.
Mengakui kesalahan, dan pelajari sesuatu darinya.
Bekerja keras untuk tidak membuat kesalahan, dan tidak mahu orang lain tahu kekurangan.
Menunggu orang lain puji atas pencapaian.
Memberitahu keupayaan diri sekerap mungkin di hadapan sebanyak orang yang mungkin.
Menerima pujian dengan penuh keindahan.
Membiarkan saja pujian yang diterima.

No comments:

Post a Comment